VNG chờ cú hích từ thị trường di động

2015-12-01T18:24:57+00:00

Với kết quả kinh doanh năm 2014 thấp ngoài sức tưởng tượng, liệu VNG có đang thoái trào, hay đây là giai đoạn quá độ cho thời kỳ bùng nổ tiếp theo?

Xem bài chi tiết